понеделник, 18 април 2011 г.

Working on some fantasy characters...


Well, I'm back to freelancing. That is why I decided to add some stuff to my portfolio. So now I'm working on a few fantasy creatures, trying different approaches etc.
Today I'm just gonna post a sketch of a faun, but there will be more to come soon (hopefully).

Ето че отново съм волнонаемен художник. По тази причина реших да попълня портфолиото си с някои нови, различни неща. Така че в момента работя по няколко фантастични същества, опитвам нови подходи на рисуване и пр.
Днес ще публикувам само една скица на фавн, но предстои да кача още неща скоро (живот и здраве).

2 коментара: