понеделник, 24 ноември 2014 г.

Season greetings

Well, it's been quite a while. But winter is coming and the holidays are near. So I'm working on some greeting cards. Stay worm and be happy! There should be more of these coming soon. :)

Доста време мина от последната ми публикация, поотнесох се. Но зимата настъпва и празниците наближават, затова реших да споделя някои картички, по които работя в момента.
Стойте на топло и бъдете щастливи! Очертава се скоро да има още :)


вторник, 2 септември 2014 г.

For Valery Petrov (1920-2014)
Това е скромният ми поклон пред един велик поет, чието творчество винаги е стопляло и ще продължава да топли сърцето ми - Валери Петров.

 Тинтявата

Бих го взел преди известно време
тоя стар турист със голо теме,
услужлив и мек съм общо взето
возил съм мнозина по шосето,
пък сега надолу слизах празен
и навярно по-разнообразен
моят път би бил и бих узнал
нещо извън своя си квартал –
но спирачките натиснал вече
порива ми изведнъж пресече
лоша мисъл: от таблото вчера
някой ми свали електромера,
завчера един ме нагруби -
откъде да зная, може би
да е именно от тях и тоя?...
И не спрях, и гледах до завоя
стария човек да се смалява.
А държеше китка от тинтява
и навярно беше не от тия,
дето ще ти сторят мръсотия.
И си казах, леко огорчен:
- Утре ще си спомни той за мен
как съм го отминал и на други
ще откаже своите услуги,
и така нататък до безкрая...
Дребен случай, но след него зная
как и ние, меките учтивите
ставаме от грубите и дивите,
ставаме железни, нелюбезни
със беззвездни във душите бездни.
Хора на доброто, не умирайте!
Първите си пориви не спирайте!
Още сме едни във други сплетени,
още е тинтявата в ръцете ни!

Валери ПетровMy humble tribute to a great poet - Valery Petrov (1920-2014). 

понеделник, 4 август 2014 г.

Totems


This post might seem a bit out of nowhere, but actually I discovered Joseph Campbell's works lately (better late than never) and I'm quite fascinated by this remarkable man and his theories. So there it is - a couple of drawings inspired by Joseph Campbell.

Тази публикация може да изглежда малко неочаквана, но всъщност наскоро открих книгите на Джоузеф Кембъл (по-добре късно, отколкото никога) и съм доста впечатлена от този забележителен човек и труда му. И ето на - две рисунки, вдъхновени от Джоузеф Кембъл.


петък, 25 юли 2014 г.

Doc


This is Doc, Doc Holliday. He's a dentist. If you are keen on losing a tooth he'll be glad to help.

Това е Док, Док Холидей. Той е зъболекар. В случай, че искате да се разделите с някой свой зъб, Док на драго сърце ще ви помогне.
събота, 19 юли 2014 г.

Can a spider be cute?
So can a spider be cute? Well, I'm not very fond of spiders, but I did my best to make the answer "Yes" possible.

Може ли е един паяк да бъде сладък? Не си падам особено по паяци, но се заиграх да направя положителния отговор възможен.

вторник, 10 юни 2014 г.

The library of Babel - beginningIn short, this is the beginning of  my new project - "The library of Babel". In it I play with the idea that every person is a book - some open, others closed, some not yet started, others unfinished, some heavy, others light; and each written in its own language which, even if we know the words, may never be easily or entirely unriddled.
In the making process I use paper, charcoal, black tea and watercolor.

Това е началото на моя нов проект - "Вавилонската библиотека". Казано накратко, в него си играя с идеята, че всеки човек е книга - отворена или затворена, незапочната или недовършена, тежка или лека, всяка със свой собствен език, който, независимо дали познаваме думите, никога не бива лесно или напълно разгадан.
За изпълнението на работите използвам хартия, въглен, черен чай и акварел.

неделя, 12 януари 2014 г.

For Kolio Karamfilov (1963-2014)R.I.P. Kolio! You are and always will be a great inspiration.

Почивай в мир, Кольо! Ти си и винаги ще бъдеш истинско вдъхновение.