неделя, 25 март 2012 г.

The tea party banner


Here is the banner for our next party with Denz. It'll be all about British experimenters in music, the people whose art can not be labeled with one or two words, simply because they try all kinds of things and create quite unique compositions. Experimenting in music is a big British tradition, almost like tea ;)
So we called our little music gathering "The tea party".

Това е банерът за новото парти, което организираме с Денц. То ще е посветено на онези британски музиканти, на чието творчество трудно може да се сложи някакъв еднозначен етикет, просто защото обичат да експериментират и създават най-разнообразни и много специфични неща. Експериментирането в музиката е голяма британска традиция, също както чая. Затова нарекохме нашето събиране "Чаеното парти", пиенето всеки сам ще си го избере, но музиката определено ще е в британските традиции ;)

четвъртък, 8 март 2012 г.

Girls just want to have fun


Today is my birthday :) And we're having a party 'cause "girls just want to have fun"! Actually me and a friend of mine - Denz will be DJs tonight in a club in Sofia. So I made a banner for the event. And here it is.

Днес е моят рожден ден :) И ще правим купон защото "момичетата просто искат да се забавляват"! Всъщност купонът ще е в "Кода", където аз и Денц (: с която сме приятели на всички езици :) довечера ще сме диджеи . Така че направих банер за събитието. И ето го и него.