събота, 11 декември 2010 г.

My face as a bookI drafted this project about five years ago and it's still waiting for me to finish it.  Looking at the sheets now I keep liking the idea, so I might as well find some time to continue my work on it. But even if I don't the sketching was a very therapeutical process for me at the time so I'm glad I made that much.

Нахвърлях този проект преди около пет години и още ме чака да го завърша. Като преглеждам "страниците" сега идеята все така ми харесва, дотолкова, че да се замисля да продължа работата си по нея. Но дори и да не го направя (или поне да не скоро) "писането" на тези няколко листа беше доста терапевтично за мен тогава и се радвам, че го направих дори до този етап.