неделя, 27 март 2011 г.

March 27 is the World Theatre Day. And I do celebrate it even though I'm not a practicing scenographer. So today (I know it's the 28th already, but anyway... and happy birthday to my sister) I'm posting the fliers I've made for events of the Free Theatre Association (ACT) so far.

Двадесет и седми март е световният ден на театъра. И аз го чествам, макар да не съм практикуващ сценограф. По този повод днес (знам, че вече е двадесет и осми, малко се замотах... така че честит рожден ден на сестра ми) публикувам флаерите, които съм направила за Асоциацията за свободен театър (АСТ) до този момент.


The one above is the newest. In a way it's a reference to the original poster of the movie "The usual suspects".

Отгоре е най-новият флаер, който нарисувах за АСТ. Той е нещо като отпратка към плаката на "Обичайните заподозрени".


This one was not approved for publishing (as expected) and for that reason it's not really even finished. It was actualy my good friend Zare (ghostdog) from ACT who insisted on the brutal vision. He was affected of the brainless state policy regarding theatre and art in general and he thought a radical expression of these feelings is necessary. The others decided that in this case a different type of action is required and the flier is inappropriate. I still think the idea is good though, it just doesn't have to look so disgusting.

Този флаер (очаквано) не беше одобрен за публикуване, затова и не е напълно завършен. Всъщност именно дон Заре (ghostdog), който е деен член на асоциацията и мой добър приятел, настояваше картинката да има такъв брутален вид. Афектиран от безмозъчната политика на министерството на културата, той беше на мнение, че е назрял моментът за радикална изразност, но останалите имаха доста по-различно виждане за формата и посоката на действие по въпроса. Аз все пак смятам, че замисълът на флаера е добър, просто не е нужно да изглежда така отблъскващо.These are the first two fliers I made for ACT. I call them "The roit of the corporative slaves" and "The Shakespearian reader".

Това са първите два флаера, които направих за АСТ. Наричам ги "Бунтът на корпоративните роби" и "Шекспировият четец".

Няма коментари:

Публикуване на коментар