петък, 25 юли 2014 г.

Doc


This is Doc, Doc Holliday. He's a dentist. If you are keen on losing a tooth he'll be glad to help.

Това е Док, Док Холидей. Той е зъболекар. В случай, че искате да се разделите с някой свой зъб, Док на драго сърце ще ви помогне.
събота, 19 юли 2014 г.

Can a spider be cute?
So can a spider be cute? Well, I'm not very fond of spiders, but I did my best to make the answer "Yes" possible.

Може ли е един паяк да бъде сладък? Не си падам особено по паяци, но се заиграх да направя положителния отговор възможен.