събота, 8 октомври 2011 г.

PinkyToday the weather quickly went from lovely to horrible, I wasn't exactly fascinated of that swift change. So here is something to brighten things up a little bit.

Днес набързо времето стана от идеално отвратително, не бях очарована от тази рязка промяна. Така че ето нещичко, което малко да поразведри обстановката.

сряда, 5 октомври 2011 г.

Sandy


Yeah, I know summer is over, but I still wear my sailor t-shirt and there are still some drawings from the beach on my desk... so here summer will go on a bit longer ;)

Знам, че лятото свърши, но аз все още си разцъквам с моряшката фланелка, а и по бюрото ми още има няколко рисунки от плажа... така че тук лятото ще продължи още мъничко ;)