сряда, 20 април 2011 г.

Creatures heads - work in progress, stage one


These imaginary creatures heads are part of the stuff I'm making lately. They are still just basic sketches, but I decided to show different stages of the work in progress. Besides easter is coming so I won't stay much around the computer in the next few days, that's why I'm posting now so I can wish everyone who will celebrate happy holidays :)

Тези глави на фантастични същества са част от нещата, които правя напоследък. Все още са само начални скици, но ги качвам защото реших да покажа различните етапи от работния процес. Пък и идва великден, така че няма да се спирам много около компютъра. Затова използвам тази публикация да пожелая на всички, които ще празнуват весело изкарване :)


вторник, 19 април 2011 г.

A quick one


As I said I'm trying some new approaches. One is direct digital sketching, which is easy and fun with my new wacom tablet. So here is a quick sketch I made entirely on the computer.

Както споменах напоследък пробвам някои различни подходи. Един от тях е директно да рисувам дигитално (без предварително скициране на лист и сканиране), което става доста лесно и приятно с новия ми таблет. Така че ето една бърза скица, която направих на компютъра.

понеделник, 18 април 2011 г.

Working on some fantasy characters...


Well, I'm back to freelancing. That is why I decided to add some stuff to my portfolio. So now I'm working on a few fantasy creatures, trying different approaches etc.
Today I'm just gonna post a sketch of a faun, but there will be more to come soon (hopefully).

Ето че отново съм волнонаемен художник. По тази причина реших да попълня портфолиото си с някои нови, различни неща. Така че в момента работя по няколко фантастични същества, опитвам нови подходи на рисуване и пр.
Днес ще публикувам само една скица на фавн, но предстои да кача още неща скоро (живот и здраве).