сряда, 14 септември 2011 г.

SunnyThis is Sunny. He seem to have run out of sunscreen...

Ето го Слънчо. Изглежда обаче му е свършил слънцезащитният крем...

петък, 9 септември 2011 г.

Wind Whisperer
I went by the sea for a few days and there I made some sketches. This one is the first that I managed to scan and color since I'm back. I called it the wind whisperer.

Бях на море в Синеморец за десетина дни и там драснах няколко скици в паузите между тоталното размазване. Тази е първата, която успях да сканирам и оцветя дигитално откакто съм обратно в града. Кръстих я "говорещият с ветровете".