четвъртък, 22 декември 2011 г.

Happy Holidays Merry Christmas and happy season holidays! Good health and lots of joy to everyone!

Щастливо Рождество и весели празници! Здраве и радост на всички!

вторник, 20 декември 2011 г.

The most expensive water in the ear

 

  This is an illustration of a funny incident that happened at the beginning of this September by the sea side... Yes, I know it's almost Christmas, but in the last couple of days I felt the need of one more summer reminiscence, so I colored that drawing and decided to finally publish it. Anyway, here's what it is about...
 This summer while we were on a vacation in Sinemorets a friend of mine - Stofi, got convinced that he had small sea-shells stuck in his ear-drum after diving. He left earlier than the rest to get examined by a doctor and to get intervention if needed. Later he messaged me to say what the results were - apparently he had payed quite a lot of money just to find out that he had a little bit of water in the ear, the most expensive water in the ear, he said. I made this drawing of Stofi as a sea shaman who's putting some kind of a good spell for having fun using the most expensive water in the ear as a charm.

 Това е своеобразна илюстрация на една забавна случка от началото на този септември край морето... Да, знам, че вече е почти Коледа, но в последните няколко дни ми се прииска още малко лятно настроение, така че реших най-после да оцветя и публикувам и тази рисунка. Както и да е, ето за какво се отнася тя...
 Докато бяхме на Синеморец това лято душата на компанията - Стофи (който на същата почивка се сдоби и с прякора Непостоян) по едно време си внуши, че докато е скачал от скалите в тъпанчето му са се забили малки мидички. Тръгна си един ден по-рано от другите за да отиде на лекар и "да му извадят мидичките от тъпанчето". На следващия ден получих съобщение от него - беше платил доста голяма сума пари само за да установят, че има малко вода в ухото, "най-скъпата вода в ухото", както сам каза. Затова нарисувах Стофи като морски шаман, който прави заклинание за весело прекарване използвайки като чаредеен талисман най-скъпата вода в ухото.