вторник, 19 април 2011 г.

A quick one


As I said I'm trying some new approaches. One is direct digital sketching, which is easy and fun with my new wacom tablet. So here is a quick sketch I made entirely on the computer.

Както споменах напоследък пробвам някои различни подходи. Един от тях е директно да рисувам дигитално (без предварително скициране на лист и сканиране), което става доста лесно и приятно с новия ми таблет. Така че ето една бърза скица, която направих на компютъра.

4 коментара: