събота, 29 декември 2012 г.

The captainThis is a drawing I've been working on in the past few days. For no particular reason, just to pass the time. I do have some ideas for larger projects and other tasks on my mind, but I still can't get myself together to start sketching them so a made this captain instead. Maybe that's because it's holiday time.
Anyway...
O Captain! My Captain!... Our trip is beginning, I hope. So what's the sea like - rough, calm or frozen?

През последните няколко дни се занимавах с тази рисунка. Без някакъв ангажимент, просто така, да си запълня времето. Имам няколко идеи за по-мащабни проекти, също и някои задачи, но в момента не мога да се концентрирам достатъчно, за да се захвана с тях, така че вместо това си поиграх с този капитан. Може би е заради празниците, не знам.
Както и да е.
О, капитане! Мой капитане!... Пътешествието ни сега започва, надявам се. Затова кажи какво е морето - бурно, тихо или замръзнало?