вторник, 10 юни 2014 г.

The library of Babel - beginningIn short, this is the beginning of  my new project - "The library of Babel". In it I play with the idea that every person is a book - some open, others closed, some not yet started, others unfinished, some heavy, others light; and each written in its own language which, even if we know the words, may never be easily or entirely unriddled.
In the making process I use paper, charcoal, black tea and watercolor.

Това е началото на моя нов проект - "Вавилонската библиотека". Казано накратко, в него си играя с идеята, че всеки човек е книга - отворена или затворена, незапочната или недовършена, тежка или лека, всяка със свой собствен език, който, независимо дали познаваме думите, никога не бива лесно или напълно разгадан.
За изпълнението на работите използвам хартия, въглен, черен чай и акварел.