сряда, 23 ноември 2011 г.

Oops!This is Mud, who is finally entering in the water.

Това е Кальо, който се е престрашил да се топне във водата.

I posted the whole 'beach boys' crew in my portfolio on Behance Network, the address is below the text. Enjoy :)

Качих "момчетата от плажа" в пълен състав в Behance Network, адресът е отдолу. Приятно разглеждане :)

http://www.behance.net/gallery/Beach-Boys/2545587

петък, 18 ноември 2011 г.

вторник, 15 ноември 2011 г.

OgieI just made this cute character in the process of working on something else in the past few days.

Нарисувах това типажче в процеса на правене на друг проект, по който работя тези дни.