понеделник, 15 август 2011 г.

Some sketches


Here are some of the newer drawings in my sketchbook. Not all of them are completely ready, but hey, whatever ;)

Ето няколко от по-новите рисунки в скицника ми. Не всички са завършени, но какво пък ;)

понеделник, 8 август 2011 г.

Layoff


I saw a lot of unhappy faces at the local office of the national employment agency...

Видях доста безрадостни лица на опашка за подпис в бюрото по труда...


четвъртък, 4 август 2011 г.

Spyro WIP


Ok, it's been a while since my last post. Summer is not exactly a blogging season. It's more of a sketching season (at least in my case). But it would be good to post a sketch every now and again, even in the summer. So yesterday I borrowed a friend's photo camera and I took some pictures of the sketch I'm working on lately. This is Spyro - the truck driver.

Добре де, от доста време не съм публикувала нищо. Лятото не е особено блогърски сезон. По-скоро е сезон за скициране (поне в моя случай). Но все пак е хубаво от време на време да качвам по някоя скица дори и през лятото. Така че вчера взех назаем апарата на една приятелка и снимах типажа, който скицирам в момента. Това е Спиро с тира.