понеделник, 28 май 2012 г.

The false master T-shirts


When the student is not ready the false master appears. (thoughts from the opposite side of zen... the west)

Когато ученикът не е готов, лъже-учителят се появява. (мисли от опаката страна на дзен... западната)

Ако желаете да си поръчате тениска можете да ми пишете на techwooster@gmail.com. ;) 

петък, 25 май 2012 г.

The Champ


He's a champion alright. He's in the heavy category and his sport is the competitive eating. ;)


Champ (1) - To bite or chew upon noisily; to work the jaws and teeth vigorously; to munch (food) noisily like a horse; to bite (something) nervously or impatiently

Champ (2) - Informal short for champion 


Това е шампионът. Той е в тежката категория, а дисциплината му е състезателно ядене. ;)

сряда, 16 май 2012 г.

Yes, it's fuckin'political


On the 17th of may for the first time I'll be a solo DJ at Coda. The party will be consisted entirely of songs with social and political message in them - power to the people, struggle for freedom, human rights equality, anti-militarism, fight against racism, sexism and homophobia, anti-consumerism, ecological issues etc. So it promises to be a smashing party. And here is the banner for it :)

На 17-и май за първи път ще пускам сама музиката в Кода. Темата на партито са песни със социално/политическо послание - глас на народа, отстояване на свободата, равноправие за всички, антимилитаризъм, противопоставяне на вредни предразсъдъци като расизма, сексизма и хомофобията, отхвърляне на консуматорското зомбиране, внимание към екологичните проблеми планетата ни и пр. Така че се очертава доста силно парти. Ето го и банерът за него :)