четвъртък, 15 март 2018 г.

понеделник, 12 март 2018 г.

Birthday echo

Thursday, the 8th of March, was my 37th birthday. It's also the international women's day as you may well know. I spent it with my beloved lady and we were bumping into some friends here and there. We had a great time. We went at Paprati for a delicious intellijunk meal; we visited five art exhibitions; we treated our selves with five flavours of ice cream at Gelateria Naturale, we marched for women's rights and we finished our night at Roderick.

Четвъртък, осми март, беше тидесет и седмия ми рожден ден. Също така това е международния ден на жената, както, предполагам, знаете. Прекарах го заедно с момичето на сърцето ми и с някои приятели, които срещахме тук и там. Беше супер. Отидохме до Папрати да хапнем малко умна улична храна; разгледахме пет изложби; почерпихме се с пет вида сладолед в Gelateria Naturale; шествахме в подкрепа на правата на жените и приключихме вечерта със сладки коктейли в Roderick.A shot from one of the exhibitions: Teo Ushev, "In The Mirror, Dimli" (solo exhibition at Sofia City Art Gallery).

Кадър от една от изложбите; Тео Ушев, "Като в тъмно огледало" (самостоятелна изложба в Софийска Градска Художествена Галерия).A shot from the end of the night (the shadow of my 'pussy' hat on the wall).

Кадър от края на вечерта (сянката на тризъбата ми розова шапка).

Now I'm working on my current project alongside my girl, who is working on her upcoming exhibition. I also do my personal daily drawing routine.

В момента работя по един проект докато моето момиче приключва картините за предстоящата си изложба, правим си компания и взаимно се поддържаме мотивирани. Наред със задачите аз правя и ежедневните си лични рисунки.


Today I drew Lauren from Lauren and the Books - my favorite BookTube channel. Her videos are so uplifting, listening to them just makes my day brighter. I highly recommend her channel!

Днес нарисувах Лорън от Lauren and the Books - любимият ми литературен YouTube  канал. Видео публикациите ѝ преливат от енергия и добро настроение, когато ги слушам целият ми ден става по-ведър. Препоръчвам!


So that's it for today, I wish you a lovely week!

Това са накратко вълненията и интересите ми от изминалите дни. Пожелавам ви прекрасна седмица!

неделя, 4 март 2018 г.

Back on track in March

Finally I finished and submitted my short comics for the upcoming new Co-mixer edition. I'm quite happy with the result and now I can proceed with my other projects. I can also return to my routine of personal (non commission related) daily drawing.
It's still quite cold and in the last days of February we had a proper winter come back, but at least now it's March and spring is on it's way. So I greet you with this martenitsa bird.

Най-после приключих и предадох краткия си комикс за предстоящия нов брой на Ко-миксер. Доволна съм от резултата, надявам се да се хареса и на читателите. Сега мога да пристъпя към финализирането на някои други проекти, както и да се върна към ежедневните си лични рисунки.
Все още е доста студено, в последните дни на февруари зимата се завърна със снежни преспи и виелици, но поне вече е март, което значи, че пролетта не е далеч. По този повод споделям тази причка мартеничка с пожелание за крепко здраве, много радост и вдъхновение.


неделя, 18 февруари 2018 г.

Getting there

I have all the pages for my short comics in line. I'm getting there. :)Вече имам всички страници от краткия ми комикс на линия. Вижда му се края. :)

четвъртък, 15 февруари 2018 г.

The deadline

Yep, I'm still working on my short comics and the deadline is nearing. So here's a quick drawing I made. It's called "The deadline" and it illustrates the anxiety that deadlines give me. ;) Anyways, I'm getting there.


Продължавам да работя по своя кратък комикс, а до срока за предаване остават броени дни. По този повод днес направих набързо тази рисунка. Нарича се "Краен срок" и илюстрира усещането ми относно крайните срокове по принцип. ;) Но важното е, че работата напредва.

понеделник, 12 февруари 2018 г.

Things take time

That's my post for today. Quick and dirty, but true. Things take time. So I keep on working.
Have a great week!Това е публикацията ми за днес. Бърза и малко недодялана, но напълно вярна. Всяко нещо иска време. Така че аз продължавам да работя.
Пожелавам ви прекрасна седмица!

четвъртък, 8 февруари 2018 г.

Working on a short comics

Yep, at the moment I'm working on a short comics for the upcoming issue of Co-Mixer (besides some other stuff) so my daily drawing routine this week will have to melt into the work on this project, because deadlines. I won't be sharing too much of the process before the new book is actually published, which will take a while, but I just don't want to spoil the surprise. Here is one little sneak peek and you will have to be patient to see the whole story in print.


While drawing I'm listening to Chimamanda Ngozi Adichie's talks and discussions on YouTube. She is a real treasure, so eloquent and witty. I highly recommend getting to know her work.

Да, в момента работя по един кратък комикс за новото издание на Ко-Миксер (наред с някои други неща), така че през тази седмица ежедневното ми лично рисуване ще трябва да се претопи в този проект, защото срокът за предаване наближава. Няма да показвам много детайли от процеса, тъй като не искам да издавам цялата история преди реалното публикуване на книжката (което, разбира се, ще отнеме известно време). Споделям една от работните рисунки, за останалото ще трябва да се въоръжите с търпение.
Докато рисувам слушам лекции и дискусии на Чимаманда Нгози Адичие в YouTube. Тя е истинско съкровище, има брилянтен изказ, умът ѝ е като бръснач, всеки, който е готов да слуша може единствено да се обогати от думите ѝ. Препоръчвам горещо.