понеделник, 20 септември 2010 г.


The sensitive guy with his eco-ethno-art shawl.

Чувствителният тип увит в своя еко-етно-арт шал.

четвъртък, 9 септември 2010 г.


Frederic the cawboy. I'd like to color this drawing some time soon...

Фредерик каубоят. Ще ми се да оцветя тази рисунка някой път скоро...