четвъртък, 1 февруари 2018 г.

Work in progress

Yep, I have a few things that I'm working on at the moment and while drawing I'm also figuring out some technical stuff about video making. I hope to finish and upload a new time-lapse video in the next few days.In my recycled paper pocket sketchbook I'm aiming to get beyond the typical characters I usually make, to diversify my people drawings a bit. I'm drawing more female characters and also characters that look ambiguous gender-wise. It's important for me personally because the world is more than one color, one gender, one haircut, one type of clothing etc. and I want my inner world to be wider as well. But I don't want to look at the different characters as something exotic or foreign, I just want to put more faces to the word "human".That's it for today. If you want to follow my daily drawing process, head to my Instagram. And check my YouTube channel - Techwoo's Art, for a new video by the end of the week, hopefully.

Тези дни работя по няколко неща и междувременно разучавам техническите особености на видео заснемането със смартфон. Надявам се до края на седмицата да сглобя и кача в YouTube ново видео с работния процес на една от рисунките в тефтерчето ми от рециклирана хартия.
В това тефтерче опитвам да отида отвъд типичните персонажи, които обикновено рисувам и да обогатя визията си по отношение на хората. Старая се да рисувам повече жени, както и типажи, чиято полова принадлежност не е съвсем ясно изразена. За мен това разнообразяване е важно, защото светът не се изчерпва с един цвят, една форма, един пол или едно облекло и ми се ще това да важи и за моя вътрешен свят. Но не искам да подхождам към тези персонажи като към нещо екзотично или чуждо. Зад думата "човек" стоят няколко милиарда лица, опитвам се рисувайки да се доближа до повече от тях.
Та това е за днес. Ако ви харесва да разглеждате ежедневните ми рисунки, следвайте ме в Инстаграм. Също можете да проверявате YouTube канала ми за ново видео до края на седмицата (надявам се).

Няма коментари:

Публикуване на коментар