събота, 20 януари 2018 г.

Watercolor jazz

It's been a really lazy Sunday, which is not a surprise after a Friday night party with a lot of groovy music and dancing. I scribbled a little bit, but nothing that is worth showing.
Still I have some watercolor drawings to share. It's a series of jazz musicians, that I've been making lately. The double bass player is a work in progress and the series itself is a work in progress. I'd like to make a whole band. It's yet another part of my routine of daily personal drawing (not related to any commission). I find it helpful to have some diversity topic-wise and media-wise in order not to go weary in the execution of this routine.

Днес беше една много мързелива събота, което не е изненада след снощния купон с много музика и танци. Скицирах малко в амбалажното тефтерче, но нищо изведено към момента.
Все пак имам няколко рисунки от последните дни, които мога да споделя. Това е серия от джаз музиканти, по която работя отскоро. Човекът с контрабаса все още е в процес на работа, както и самата серия. Ще ми се да направя цял оркестър.
Музикантите също са част от практиката на ежедневно рисуване (извън работата по поръчки и задания), която подхванах от декември. Разнообразието на теми и материали ми помага да поддържам този полезен навик, като избягвам (засега успешно) отегчението и умората.


Няма коментари:

Публикуване на коментар