неделя, 14 януари 2018 г.

On the go

Drum roll, please! On the 11th of January I completed the final page of my black pocket sketchbook. So this is my first successfully tackled drawing challenge. I'm sharing here the last page and a few more. I plan to make a video, in which I'll flip through the whole sketchbook, but there are still some technicalities I need to figure about that. Until then you can see all the White on Black drawings and some of the work process in my Instagram profile.


Have A Nice Day
I decided to draw yet another winding road on the last page, because I want to continue the path of personal daily drawing. I think that's a very good habit. The drawing is also a nod to the opening scene from the movie "My own private Idaho", hence the title.

"Приятен ден". За завършек на това тефтерче реших да нарисувам още един виещ се път, тъй като аз самата искам да продължа по пътя на ежедневното рисуване на нещо лично. Смятам, че това е много полезен навик. Рисунката е и  леко намигане към началната сцена от филма "Мой личен Айдахо", от там идва и заглавието ѝ.
Under Supervision
A while ago me and my girl were sitting behind a very peculiar man in the tram. The guy in this picture is based on him. And who knows, the crow might represent me.

"Под наблюдение". Наскоро с приятелката ми седяхме в трамвая зад един много впечатляващ господин. Мъжът от тази рисунка е базиран на него. А гарвана, кой знае, може би съм аз.In The Open
I got inspired for this little bandit from one of Aaron Blaise's live streams on YouTube. He is such an amazing artist and a great teacher and storyteller, you automatically feel the urge to start drawing just by listening to him. Check out his YouTube channel or his website creatureartteacher.com if you need some inspiration.

"На открито". За този малък бандит са вдъхнових от едно от видеата на Арън Блейз в YouTube. Той е изключителен рисувач, педагог и разказвач. Достатъчно е просто да го слушаша, за да ти се дорисува. Ако търсите вдъхновение, препоръчвам да разгледате YouTube канала му или уебсайта му.Every Day Is A Winding Road
I finished this drawing a bit slowly, over two or three days, because I had some commissions to submit at that time. Still it was worth it, this turned out to be one of my favorite pages from the sketchbook.

"Всеки ден е лъкатушещ път". Трябваха ми два-три дни, за да завърша тази рисунка, тъй като работех над някои поръчки по същото време. Но си струваше, това е една от любимите ми страници в черното тефтерче.Sailing Away
This was the first environmental drawing in the sketchbook. I made quite a few landscapes overall. I like imagining places and drawing them, especially with white on the black paper. It feels like I''m bringing certain space into the light.

"Отплаване". Това беше първия пейзаж в тефтерчето. Хареса ми и след него направих още доста. Обичам да си представям места и да ги рисувам, особено с бяло върху черна хартия. Сякаш ги осветявам и така добиват вещественост.A Key For A Secret Door
That is the second page from the sketchbook. This drawing didn't get much attention when I shared it on my social media profiles and yet it's one of my favorite. While making it I decided to draw daily in the black sketchbook.

"Ключ за тайна врата". Това е втората страница от черното тефтерче. Тази рисунка не привлече особено внимание когато я споделих в социалните мрежи, но въпреки това е една от любимите ми. Докато я правех реших да си поставя това ежедневно предизвикателство "Бяло върху черно".

I like so much this routine of drawing daily personal stuff (besides the commissions that I usually work on) that I intend to keep on doing it. I already bought a couple of pocket sketchbooks. One of them is black, identical to the one I just finished, but I choose to  leave it for now to try something different. So I started drawing in my new recycled paper pocket sketchbook. I actually started drawing in it a few days ago, even before I finished my White on Black challenge. So far I've completed six drawings there. The first two pretty much echoed my graphical approach from the black sketchbook, but gradually I started adding more colors and shades and now I'm exploring the richness that the toned paper offers. I want to post in my blog twice a week, that's why my plan is to share these new drawings here on Wednesday. So stay tuned. :)

 На 11-ти януари завърших последната страница от черното тефтерфе. Конфети моля! Това е първото ми успешно изпълнено худжествено предизвикателство, което се разпростря в малко повече от месец. Споделям тук последната и няколко от предишните рисунки в тефтерчето. Планирам да направя видео, в което да го покажа цялото, но все още проучвам техническите специфики около заснемането. Докато това се осъществи можете да разгледате всички рисунки от поредицата "Бяло върху черно" (както и част от работния процес) в моя Инстаграм профил.
 Ежедневното рисуване на нещо лично за мен (извън от нещата, които работя по задание) ми носи голямо удовлетворение, така че смятам да продължа да го правя. Взех си две нови джобни тефтерчета за целта. Едното е с черна хартия, като това, което приключих, но засега ще го оставя да поотлежи и ще се фокусирам върху другото за разнообразие, страниците му са от кафява рециклирана хартия. Всъщност аз вече започнах да рисувам в него от няколко дни, още преди да завърша напълно предизвикателството си "Бяло върху черно". Дотук съм изрисувала шест страници. Първите една-две рисунки бяха доста повлияни от подхода ми в черното тефтерче, изчистени и графични. Но постепенно започнах да комбинирам материали и да добавям цветове и полутонове и все повече се възползвам от богатството на стойности, което тонираната хартия предлага.
 Имам намерението да публикувам редовно два пъти седмично в блога, затова рисунки от новото тефтерче смятам да кача в сряда. Така че хвърляйте по едно око. :)

Няма коментари:

Публикуване на коментар