понеделник, 26 ноември 2012 г.

OSTALGIA - video teasers

I've been very busy lately, doing quite a few things, one of them is participating in this new PDS project - "Ostalgia", with two great guys - Ogi and Pavka. It's about our childhood, our past... and also about our present as grown ups with memories. So here is a small video teaser.

В последно време бях доста заета, занимавах се с различни неща, едно от които е участието ми в новия проект на Сдружение По Действителен Случай"Осталгия", заедно с двама големи симпатяги - Оги и Павката. Представлението се отнася за нашето детство, нашето минало... а също така и за нашето настояще като вече попораснали млади хора със своите спомени и натрупвания. Ето едно кратък промо видео клип.


And one more...

И още един...


Няма коментари:

Публикуване на коментар