четвъртък, 30 август 2012 г.

Cheery T-shirts


Here is a t-shirt that can brighten you up a bit if you're not in a mood. 'Cause if you're wearing it an you are sad when you hang your head down you'll see this guy who smiles at you as if to say: "Cheer up, pal!".

Това е тениска, която може да те поразведри ако не си в настроение. Защото ако си тъжен докато си облечен с нея щом наведеш глава ще видиш това човече, което ти се усмихва и сякаш казва: "По-весело, пич!".
Ако някой желае да си поръча може да ми пише на: techwooster@gmail.com

2 коментара: