сряда, 16 май 2012 г.

Yes, it's fuckin'political


On the 17th of may for the first time I'll be a solo DJ at Coda. The party will be consisted entirely of songs with social and political message in them - power to the people, struggle for freedom, human rights equality, anti-militarism, fight against racism, sexism and homophobia, anti-consumerism, ecological issues etc. So it promises to be a smashing party. And here is the banner for it :)

На 17-и май за първи път ще пускам сама музиката в Кода. Темата на партито са песни със социално/политическо послание - глас на народа, отстояване на свободата, равноправие за всички, антимилитаризъм, противопоставяне на вредни предразсъдъци като расизма, сексизма и хомофобията, отхвърляне на консуматорското зомбиране, внимание към екологичните проблеми планетата ни и пр. Така че се очертава доста силно парти. Ето го и банерът за него :)

Няма коментари:

Публикуване на коментар