петък, 6 април 2012 г.

The "So Fuckin' 80's" party bannersSo, here comes our next music party at Coda bar - "So fuckin' 80's". This time we'll be three DJs - me, Denz and Yana. Apparently I'm quite excited about it because I made not one, but two banners for the event. Well one of them is not quite finished yet 'cause I didn't have time to color it, so there are actually one and a half banners, but anyway... It will be great fun, I can tell :)

Ето че се задава следващото ни парти в Кода -  "So fuckin' 80's". Този път ще сме трима диджеи - аз,  Денц и Яна. Явно доста съм се развълнувала от темата, защото направих не един, а два банера за събитието. Всъщност вторият не е напълно готов, тъй като нямах време да го оцветя, та по-скоро са един и половина, но както и да е. Усещам, че ще стане голяма веселба :)

2 коментара: