вторник, 31 декември 2013 г.

The kiss - work in progress, so far so good

I'm working on this project for about a year now, in my spare time. I'm still just making sketches. I haven't done many, but this is the last day of 2013 I decided to review what I've done so far. And here they are - the kisses I drew in this year.

Работя по този проект от около година, когато намеря свободно време. Все още правя само рисунки, при това засега не съм натрупала кой знае колко много. Но тъй като днес е последния ден от 2013 година, реших да направя един преглед на готовите до момента. И така, ето ги целувките, които нарисувах през тази година.


 For the year 2014 I wish to myself to complete this one and many other projects! I also wish good health, love, inspiration and happiness to everyone! Have a great new year!

За 2014 година си пожелавам да завърша успешно този проект и още много други освен него! Също така желая на всички крепко здраве, любов, вдъхновение и щастие! Хубава нова година! 

Няма коментари:

Публикуване на коментар