петък, 27 септември 2013 г.

Zen - the sea wolfThis is a very calm sea wolf called Zen. I made him from an old sketch in my spare time, just for fun.
(Among the feedback I got when I put Zen on my portfolio was a suggestion to develop him further more - different poses and expressions. So I might try that when I have some more free time.)

Това е един много спокоен морски вълк, който се казва Дзен. Направих го от една стара скица в свободното си време, просто за забавление.
(Когато качих персонажа в портфолиото си сред коментарите имаше съвет да го разработя още - в различни пози и настроения. Така че може да опитам като ми се отвори повечко свободно време.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар