неделя, 14 април 2013 г.

A slightly peculiar pair


 I presented this creature when it was only a sketch as an idea for a t-shirt design, but the client didn't like it and withdrew the order. I decided to finish the drawing in ink anyway, just to keep myself busy. So here it is - one slightly peculiar pair.

 Представих това същество, още само на скица, като идея за принт върху тениска, но клиентката не го хареса и отказа поръчката си. Аз все пак реших да довърша рисунката, просто така, за себе си, да се намирам на работа. И ето я готова - една мъничко странна двойка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар