сряда, 6 юни 2012 г.

Show your colors - burning red

08.06.2012 is the date of our next party in Coda - "Burning Red". This time as an exception there will be a small entrance feе, because the party is part of the fund raising campaign for Sofia Pride 2012. Our aim is to make three themed parties so that each represent two of the colors of the rainbow flag. We start with red and orange, we connect them with the heat of erupting volcano or molten metal, therefore the music will be a bit harder than usual. I tried to make a poster that resonates with the mood of the planned party. ;)

08.06.2012 е датата на следващото ни парти в Кода - "Нажежено до червено". Този път по изключение ще има малка такса вход, тъй като партито е част от течащата кампания за набиране на средства за София Прайд 2012. Планирали сме да направим поредица от три партита, всяко от които ще представя по два от цветовете на рейнбоу флага. Започваме с червено и оранжево, които асоциирахме с жегата от разтопени лава или метал, затова логично ще пускаме малко по-твърда музика от обикновено. Постарах се плакатът да предаде ясно концепцията и настроението на планираното парти. ;)

2 коментара: