сряда, 23 ноември 2011 г.

Oops!



This is Mud, who is finally entering in the water.

Това е Кальо, който се е престрашил да се топне във водата.

I posted the whole 'beach boys' crew in my portfolio on Behance Network, the address is below the text. Enjoy :)

Качих "момчетата от плажа" в пълен състав в Behance Network, адресът е отдолу. Приятно разглеждане :)

http://www.behance.net/gallery/Beach-Boys/2545587

петък, 18 ноември 2011 г.

вторник, 15 ноември 2011 г.

Ogie



I just made this cute character in the process of working on something else in the past few days.

Нарисувах това типажче в процеса на правене на друг проект, по който работя тези дни.