петък, 18 ноември 2011 г.

Lucretius


This is Lucretius. He's a poet deep in his heart.

Това е Лукреций. Той е поет по душа.

2 коментара: