събота, 8 октомври 2011 г.

PinkyToday the weather quickly went from lovely to horrible, I wasn't exactly fascinated of that swift change. So here is something to brighten things up a little bit.

Днес набързо времето стана от идеално отвратително, не бях очарована от тази рязка промяна. Така че ето нещичко, което малко да поразведри обстановката.

2 коментара: