понеделник, 15 август 2011 г.

Some sketches


Here are some of the newer drawings in my sketchbook. Not all of them are completely ready, but hey, whatever ;)

Ето няколко от по-новите рисунки в скицника ми. Не всички са завършени, но какво пък ;)

2 коментара: