четвъртък, 19 май 2011 г.

Fishface - work in progress, stage one


Another one of the creatures that I'm working on lately. I call it fish-face, although its head starts to look a bit like a wild boar.
Ето още едно от съществата, по които напоследък работя. Викам му рибешко лице, въпреки че главата му започва да напомня на глиган.

2 коментара: