четвъртък, 9 септември 2010 г.


Frederic the cawboy. I'd like to color this drawing some time soon...

Фредерик каубоят. Ще ми се да оцветя тази рисунка някой път скоро...

2 коментара: